Barion Pixel
Ez a webhely cookie-kat használ a szolgáltatások megfelelő nyújtásához, valamint statisztikai és kereskedelmi célokból. További információk az adatvédelmi irányelvről.
Elfogadom
Menü

Termék visszaküldés

Az elállás joga


Amennyiben a megrendelt termék nem felel meg elvárásainak, Ön jogosult a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállni a szerződéstől, illetve visszaküldeni a megrendelt terméket webshopunknak.

Amennyiben élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt nyilatkozat segítségével), telefonon, vagy akár személyesen is. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését.

Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül a rendeles@korrektkerites.hu e-mail címre.

Ön köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés KorrektKerítés részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy személyesen a megadott címen leadni.

Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

Elállási jog gyakorlásának menete


Amennyiben élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a KorrektKerítés elérhetőségein jelezni. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül).

Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

Mikor nem illeti meg elállási jog a fogyasztót?


Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

Termékek visszaküldése - hogyan működik?


A megrendelt terméket postai úton, személyesen, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Korrekt kerítés számára. Postai úton történő visszaküldés esetén Ön választhatja ki, hogy mely futárszolgálattal szeretné visszaküldeni a terméket. A csomagot saját költségére visszaküldheti az alábbi névre és címre:

Veres Fa-La-Kat Kft.
2112, Veresegyház, Lévai utca 46.

A termékeket biztonságosan csomagolja be és mellékelje a kapott számlát. Kérjük, őrizze meg a futártól kapott bizonylatot a csomag átadásáról, amíg a visszáru nem kerül feldolgozásra. Ez a dokumentum megerősíti, hogy a csomagot kézbesítette a futárnak.

A termék visszaküldésének költsége


Elállási jog gyakorlása esetén az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket Önnek, a megrendelőnek kell viselnie, a KorrektKerítés nem vállalja e költség viselését. A termék visszajuttatásának költségén kívül Önt más költség nem terheli.

A KorrektKerítés nem köteles megtéríteni azon többletköltségeket, amely az általunk felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

A visszatérítés módja


A termék összegének visszatérítésére a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkezését követően, az ÁSZF-ben foglaltak értelmében haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti az Ön részére.

Amennyiben a megrendelt termék hibásan kerül kiszállításra, cégünk a megrendelt termék ára mellett a postaköltség árát is visszatéríti Önnek.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal megegyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést cégünk mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Ön bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

További információkért kérjük, hogy olvassa el az Általános szerződési feltételeinket (ÁSZF).

 

Kellemes és sikeres böngészést kíván Önnek,
a KorrektKerites.hu lelkes csapata